Oferowane usługi przez firmę budomet obejmujące:

  • Sprzedaż
  • Wynajem
  • Zakup

Sprzętu budowlanego oraz magazynowego.