Oferowane usługi przez firmę budomet w zakresie poznania oraz zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami.