przydomowa oczyszczalnia ścieków

Co powinieneś wiedzieć przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to konstrukcja, która najczęściej zawiera osadnik gnilny oraz drenaż rozsączający. W pierwszej komorze zachodzi proces rozkładu ścieków na proste związki, które nie zagrażają środowisku. Dalszym etapem jest rozsączenie tych substancji bezpośrednio do gruntu lub nawet do rzeki.

Jeżeli chcemy pobudować przydomową oczyszczalnię ścieków, będziemy potrzebować do tego odpowiednich warunków. Przede wszystkim powinny być zachowane konkretne odległości od domu, studni, drzew oraz ogrodzenia. Oczyszczalnia również musi znajdować się co najmniej 1,5m ponad poziomem wód gruntowych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków możemy podzielić na kilka rodzajów. Pierwszym i zarazem najpopularniejszym z nich jest oczyszczalnia z drenażem rozsączającym. Ta konstrukcja jest także najtańsza w budowie. Ścieki oczyszczane są najpierw  w osadniku gnilnym, a następnie transportowane są do drenażu usytuowanego w żwirze lub piasku, gdzie są „doczyszczane”. Ten rodzaj oczyszczalni musi być pobudowany na gruntach, które należą do uznawanych za przepuszczalne.

Drugim rodzajem oczyszczalni są konstrukcje ze złożem biologicznym. Są one najczęściej wybierane przez osoby, które nie dysponują dużym terenem, a ponadto ścieki nie mogą być odprowadzane do gruntu. Zanieczyszczenia najpierw są poddawane wstępnemu oczyszczeniu w osadniku gnilnym, a następnie w zbiorniku wypełnionym specjalnym materiałem (złożem biologicznym) są doczyszczane.

Kolejne to oczyszczalnie z filtrem gruntowo-roślinnym. Zaleca się ich budowę szczególnie na dużych działkach. W tym rodzaju oczyszczalni ścieki są oczyszczane przez procesy biochemiczne oraz filtrację. Następnie ścieki są rozsączane w żwirze lub piasku, a całość obsadza się roślinnością, dla której naturalnym środowiskiem są tereny podmokłe (np. pałki wodne lub trzcina).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *