szkolenia BHP

Dlaczego szkolenia BHP są ważne?

Szkolenia BHP odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Umożliwiając wygodną i bezpieczną pracę w różnych warunkach.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy zapewniane pracownikom przez szkolenia BHP jest coraz bardziej nie wystarczające. W każdej dziedzinie zdarzają się wypadki podczas pracy, których związane są z nieprzestrzeganiem procedur przez pracowników. Taki stan rzeczy wynika z braku weryfikacji wiedzy jaką posiadają pracownicy z ukończonym szkoleniem BHP. Ponieważ szkolenia BHP dla pracowników trwają zaledwie dwie godziny powodując słabe przyswojenie dużej ilości w wiedzy w krótkim czasie.

Przestrzeganie procedur BHP zmniejsza ilość wypadków podczas pracy. Prawidłowo przekazana wiedza oraz dostępne materiały szkoleniowe są dobrym rozwiązaniem w przypadku szkoleń specjalistycznych. Umożliwia to osobie odbywającej szkolenie zapoznać się z materiałami po powrocie do domu. Zwiększa to wiedzę i świadomość błędów kończących się odpowiedzialnością prawną przez spowodowanie wypadku. Ponieważ w przypadku zaistnienia takiej sytuacji jest w pierwszej weryfikowane przestrzeganie norm bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Czy procedury szkolenia BHP obejmują środki ochrony indywidualnej ?

W zależności od branży ilość zagrożeń jest różna. Na przykładzie branży magazynowej można stwierdzić że ryzyko spowodowania wypadku jest znacznie większe niż w biurze rachunkowym. Szczególna specyfika miejsca pracy wraz z obsługiwanymi maszynami zwiększa ryzyko niebezpieczeństwa. Dlatego osoby pracujące w takim środowisko powinny być odpowiednio przygotowane do pełnienia swoich obowiązków.

Prawidłowe przygotowanie do pracy powinno obejmować posiadanie należytej wiedzy oraz odpowiednią odzież. Środki ochrony indywidualnej to nie tylko specjalistyczna odzież ochronna lecz też zabezpieczenie narzędzi używanych podczas pracy. Spośród wielu typów środków ochronnych w przypadku pracy na wysokości jest sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Dlatego jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa, którego nie dopilnowanie przez pracodawcę może wiązać się z odpowiedzialnością karną z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci w miejscu pracy. Rola środków ochronnych w przypadku odzieży odgrywa istotną rolę w każdej branży a obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić je pracownikowi. Uchroni to zdrowie i życie pracowników zwiększając bezpieczeństwo i prestiż firmy w przeciwieństwie do firm konkurencyjnych nie przestrzegających procedur bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *