uprawnienia na wózki widłowe

Po co są uprawnienia na wózki widłowe ?

Uprawnienia na wózki widłowe zapewniają sprawne funkcjonowanie hipermarketów i magazynów. Bez nich prace przy transportowaniu towaru oraz jego rozładowaniu trwałyby znacznie dłużej.

Odwiedzając centra handlowe z materiałami budowlanymi oczekujemy obsługi najwyższej jakości. Jednak często nie zdajemy sobie sprawy jak poważnym zagadnieniem jest organizacja obsługi centrum handlowego. Wymaga ona profesjonalnie przeszkolonego personelu zapewniającego zadowolenie klientów. Posiadane kwalifikacje i wiedza są gwarantem najwyższej jakości jaki można zapewnić. Dlatego jednymi z najważniejszych elementów wiedzy magazyniera są uprawnienia na wózki widłowe.

Każdy hipermarket nie mógłby istnieć bez powierzchni magazynowej. W niej gromadzone są wszelkie towary czekające na transport do półek sklepowych. Zarządzanie magazynem zobligowane jest do utrzymywania wszelkich norm bezpieczeństwa przez odrębne instytucje. Jedną z nich m.in. Urząd dozoru technicznego, który na bieżąco monitoruje funkcjonowanie dużych centrów handlowych. Głównym zadaniem UDT jest wydawanie certyfikatów potwierdzających zdolność do kierowania wózkami widłowymi. Zapewniając szkolenia oraz egzamin dla pracowników powierzchni magazynowo – sklepowych gwarantuje jak najwyższy stopień bezpieczeństwa w miejscach gdzie odbywa się praca z wykorzystaniem tego typu pojazdów.

Dlaczego uprawnienia na wózki widłowe są tak ważne?

Wszyscy pracownicy zatrudnionych na stanowisku operatora wózka widłowego muszą posiadać takie uprawnienia. Obowiązek ten jest nakładany zarówno na samego pracodawcę jak i samego operatora. Ponieważ w przypadku nieszczęśliwego wypadku w pierwszej kolejności jest weryfikowana jego zdolność do kierowania wózkiem widłowym. Jeśli okaże się że uprawnienia są nie aktualne to Urząd może nałożyć karę na sklep lub zamknąć sklep do czasu wyjaśnienia okoliczności śmiertelnego wypadku. Kierowca ponosi odpowiedzialność w zależności od zaniedbań jakich się dopuścił ich konsekwencji. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku pracodawcy, który jest weryfikowany pod kątem przestrzeganych zasad bezpieczeństwa.

Działania takie mają na celu zapobiegnięcie wypadkom w miejscu pracy. Gwarantują większe bezpieczeństwo personelowi oraz klientom, którzy przebywają w pobliżu wózka widłowego wyładowującego towar. Przestrzeganie bezpieczeństwa i odnawianie uprawnień jest podwójną korzyścią dla firmy. Zwiększając prestiż i renomę firmy na rynku firm obsługujących powierzchnię magazynową.

One Reply to “Po co są uprawnienia na wózki widłowe ?”

  1. Ostatnio oglądałem filmik z wypadkami z udziałem wózków widłowych i nasunęło mi się jedno pytanie. Jaka jest weryfikacja kandydatów co ubiegają się o uprawnienia na wózki widłowe skoro znaczny procent wypadków jest właśnie z ich winy?Brak selekcji i odpowiedniego dopilnowania norm może doprowadzić do tragedii…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *